Skip links

PRINCIPIS

Coneix els nostres posicionaments.

Coneix els nostres principis i posicionaments per fer de Barcelona una ciutat millor.


Els nostres pilars

ELS NOSTRES PILARS
01

Una Barcelona verda

Ens definim com una formació marcadament ecologista, i fem de la lluita contra el canvi climàtic un pilar fonamental. Si volem conservar el planeta i millorar la nostra qualitat de vida, hem d’abordar aquest repte transversal i creiem que la JSC Barcelona té una responsabilitat com a organització política juvenil.

Som una organització política circumscrita a la ciutat de Barcelona, una metròpoli que juntament amb la seva àrea metropolitana és responsable de l’emissió de gran quantitat de gasos d’efecte hivernacle.

Ja s’ha comprovat que les ciutats són una peça clau per aturar el canvi climàtic, i així ho demostra la creació del grup de lideratge climàtic de ciutats G-40, del qual Barcelona és membre, i per tant és obligació de la ciutat impulsar mesures que vagin en aquest camí.

Des de l’inici de la revolució industrial els recursos naturals més utilitzats per produir energia han sigut el carbó i el petroli. Tant un recurs com l’altre són combustibles fòssils no renovables que emeten gran quantitat de gasos a l’atmosfera, agreujant els efectes del canvi climàtic. Afortunadament, en les darreres dècades la humanitat ha sigut capaç de descobrir altres fórmules d’obtenció d’energia que no emeten cap emissió a l’aire. 

Encara que l’estratègia ha de ser global i ja ha començat a materialitzar-se, les ciutats tenen molt a dir i tenen un gran marge d’actuació per contribuir a fer que el nostre sistema energètic sigui eficient, net i sostenible. Per assolir aquest objectiu proposem aprofitar els fons europeus derivats de la COVID- 19 per tal d’aconseguir que totes les infraestructures públiques dependents de l’Ajuntament de Barcelona, especialment els edificis, siguin eficients energèticament mitjançant un bon aïllament tèrmic i ús d’equips eficients, a més d’aprofitar aquestes instal·lacions per a produir energia mitjançant plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques, tubs de vent o biomassa i per fomentar la investigació a la ciutat per la millora de l’eficiència i seguretat d’altres energies com la fusió amb perspectiva de prioritzar les fonts renovables. 

Cal avançar cap a un model d’autoconsum elèctric, demanen l’aixecada de tots els impediments legals per a la implantació d’aquest model on el ciutadà sigui un productor d’energia i pugui vendre l’excedent a preu de mercat. A banda d’això també s’ha de treballar perquè tot el parc d’habitatge de Barcelona sigui eficient energèticament, incloent-hi també la modificació dels reglaments de construcció i rehabilitació dels edificis no públics de manera que tant els edificis nous com els rehabilitats facin servir materials i tècniques de construcció sostenibles i eficients. A més a més proposem ajuts i subvencions perquè hi generin la seva pròpia energia, o almenys una part, amb l’objectiu d’aconseguir un sistema de producció elèctrica menys centralitzat i on les ciutats siguin àrees de generació elèctrica neta i renovable. 

Pel que fa a la xarxa d’autobusos de TMB és necessària la transició cap a una flota totalment verda basada en la mobilitat elèctrica i en l’hidrogen. En aquest sentit apostem per l’electrificació de les línies de bus que sigui possible, especialment les de la xarxa ortogonal, i per l’hidrogen en la resta de línies. Celebrem la creació d'una estació d'hidrogen pública a la Zona Franca per alimentar a la xarxa de bussos i creiem que serà clau a l’hora de construir una ciutat amb 0 emissions. 

Per últim, hem de fomentar la inversió en R+D+I per a continuar millorant els actuals sistemes de millora energètica i d’obtenció d’energia, garantint que la seva investigació es pugui dur a terme per part de qui les estudien. En aquesta línia, hem d’aprofitar les noves tecnologies per gestionar de forma òptima l’energia. Volem que Barcelona esdevingui una ciutat smart que fa servir les TIC per proveir-se d’una infraestructura que treballa pel desenvolupament sostenible, incrementant la qualitat de vida dels ciutadans i la seva inclusió, gràcies a les noves eines de participació desenvolupades en el marc d'aquestes tecnologies.

El canvi en el model de mobilitat tant de Barcelona com de la seva Àrea Metropolitana ha de ser una de les branques que permetin aconseguir unes ciutats més sostenibles mediambientalment. Aquest canvi ha de venir sustentat pel reforç del transport públic, la disminució en l’ús del vehicle privat i per la defensa de la ciutat dels 15 minuts. 

Des de la JSC Barcelona entenem el transport públic com una política social i de cohesió de barris i ciutats dins l’AMB, i apostem per un model efectiu, de qualitat i completament integrat sota el marc de la sostenibilitat. Defensem una millora del servei de transport públic amb majors freqüències de pas per descongestionar hores puntes, la millora de la xarxa de metro (tram central L9 i L10, millora de la fiabilitat dels equips, transformació de flotes d’autobús per arribar a zero emissions, major implantació del bus a demanda i la implantació d’intercanviadors interurbans). 

Arribar a un 15% de transport en bicicleta s’ha d’aconseguir mitjançant la implantació de nous carrils bici, l’aposta decidida per la bicicleta elèctrica (necessària en una ciutat amb l’orografia de Barcelona), l’arribada a tots els barris del Bicing, l’ampliació de parades i la integració d’aquest en el sistema de tarifari, tot sense deixar de tenir en compte les peculiaritats de la ciutat de Barcelona per tal de no produir efectes negatius als veïns i veïnes. 

Pel que fa al tram apostem per la unió de les línies de Trambaix i de Trambesós per la Diagonal i perquè un cop s’acabi la concessió l’any 2032 el servei sigui assumit per TMB. També en matèria de transport públic hem d’exigir a la Generalitat la finalització de les obres d’ampliació de la xarxa a la ciutat i a l’Estat el compliment de totes les actuacions del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 relatives a Barcelona i la seva àrea metropolitana, a més de la finalització de la futura estació de La Sagrera. 

A més, hem de defensar el manteniment de l'estació de França com a terminal ferroviària i apostar per l'establiment d'una xarxa ferroviària internacional d'alta velocitat i també nocturna que ens connecti amb la resta del continent, aprofitant així la situació geogràfica de la nostra ciutat com a porta cap a Europa. 

Fins que el sistema de la T-Mobilitat s’implanti definitivament apostem també per augmentar l’edat de la T-Jove fins als trenta anys, així com per rebaixar-ne el preu d’aquesta fins als 50 € i donar la possibilitat de pagar-la en dos o tres terminis i per afegir una T-estudiant. 

Hem de garantir per tant una accessibilitat universal d’extrem a extrem per tal que les persones amb diversitat funcional pugui entrar i desplaçar-se per la xarxa de forma autònoma sense necessitat de ser acompanyat per terceres persones. Defensem l’aplicació íntegra d’un Pla d’Accessibilitat Universal que inclogui la instal·lació d’aparells que garanteixin l’accessibilitat a les estacions que ara no ho són i obres de millora a les estacions falsament accessibles. 

En paral·lel, creiem necessària la cobertura de la Ronda de Dalt, ja que millorarà la vida del veïnat. També defensem continuar pacificant carrers amb actuacions definitives per tal de reduir l'ús del vehicle privat i en conseqüència les emissions d'efecte hivernacle. Creiem que la ZBE és una bona eina per reduir la contaminació i apostem per la progressiva restricció dels vehicles moguts per dièsel i benzina més antics l'any 2022, ampliant aquestes restriccions també als vehicles amb etiqueta C abans del 2025. 

A més, apostem pel teletreball i la ciutat dels 15 minuts a fi de reduir els desplaçaments diaris de la població a llocs molt allunyats del seu barri de residència, donant avantatges fiscals perquè no tanquin i s’instal·lin de nou als barris comerços de proximitat. 

En matèria de transport aeri és necessari realitzar inversions a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i al seu entorn per refermar la seva condició de motor econòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, sense perdre de vista els objectius de reducció d'emissions i de protecció de la biodiversitat. Apostem per la posada en servei de l'estació d'alta velocitat del Prat de Llobregat, a més de connectar el futur ramal de Rodalies a les terminals 1 i 2 amb la ciutat mitjançant les línies R2N i R4, decisió que també beneficiarà a altres ciutats de l'AMB, especialment del Vallès. Pel que fa al port hem de treballar per aconseguir que els vaixells que entren a aquest ho facin amb combustibles el menys contaminants possibles (com per exemple GNL) i sota una sèrie de control d'emissions estrictes. 

A més, creiem necessari que tant l'aeroport com el port es converteixin en infraestructures 0 emissions pel que fa a les operacions alienes a avions i vaixells abans del 2030. Això s'ha d'aconseguir a partir de la transformació del parc mòbil en vehicles elèctrics, a través de l'electrificació del port a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permetin l'autoconsum d'energia solar i a partir d'una millora de les instal·lacions amb l'objectiu de fer-les més resilients i sostenibles. 

No obstant això, és important que el creixement d'ambdues infraestructures es faci d'una manera controlada i s'evitin noves expansions que afectin el delta del Llobregat. Ha de ser el nostre objectiu protegir aquest, la biodiversitat que acull (en especial la ZEPA) i el parc agrari, ja que són paratges insubstituïbles i vitals a l'hora d'aconseguir el compliment dels nostres objectius climàtics. L’objectiu final de l’administració local ha de ser complir els objectius de desenvolupament sostenibles relatius a millorar la sostenibilitat de les ciutats.

Com a ciutat hem d’apostar per renaturalitzar espais a carrers pendents de reforma, integrant la biodiversitat dins del disseny de la ciutat. A més, hem de conservar el nostre patrimoni natural com per exemple el parc de la Ciutadella i Collserola, destinant més recursos al seu manteniment. Amb l’objectiu d’ampliar i conservar tota la xarxa de zones verdes de la ciutat apostem per l’aplicació del Pla Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020 íntegrament per preservar la riquesa d’espècies i hàbitats, introduir espècies vegetals autòctones i crear xarxes de petites reserves de natura. Promovent les activitats culturals de naturalesa: passeigs, observatoris, etc. 

Apostem per una Barcelona referent en la protecció i benestar dels animals. De la mateixa manera, volem que el Zoo de Barcelona sigui un espai d’investigació i divulgació del món animal, ampliant les seves instal·lacions. En una altra línia, som partidaris de promoure la plena instauració d’una veritable cultura d’estalvi i aprofitament de l’aigua amb campanyes de conscienciació. Reclamem una gestió totalment pública de l’aigua, donat que la seva gestió i distribució és absolutament insostenible. 

Proposem també que es produeixi un veritable reaprofitament de les aigües pluvials, que actualment es barregen amb les aigües negres, mitjançant la captació a les balses de tempestes que permetin fer-la servir en la neteja de carrers o en el manteniment de parcs i jardins, entre altres. A més, hem de cuidar el Mar Mediterrani i aprofitar els kilòmetres de costa per la ciutat. Desenvolupar l’economia blava, és a dir, aquella que reconeix la importància dels mars com motors econòmics, és una oportunitat per generar ocupació juvenil de qualitat en àrees tan diverses com l’activitat logística que genera el Port de Barcelona, la recerca i l’àmbit tecnològic o la protecció d’ecosistemes.

Des de fa més d’un segle, la humanitat ha consumit productes per sobre de les seves possibilitats, pensant que les matèries primeres són il·limitades, augmentant any rere any les deixalles i reduint els recursos del planeta. A més, aquests recursos no s’aprofiten i produïm en grans quantitats que després es malbaraten i tenen un greu impacte ambiental. Per això, des de la JSC Barcelona, veiem necessari aplicar el model d’economia circular a l’àmbit municipal. 

L’economia circular és un model de producció i consum que implica reutilitzar, reduir i, en última instància, reciclar els materials existents, ampliant el seu cercle de vida i disminuint els residus. L’àmbit municipal és el primer actor interessat a desenvolupar aquest sistema i per això proposem que des de l’Ajuntament s’incentivi el consum de productes de proximitat i ecològics. 

Aquest pla també ajudaria al comerç local, greument afectat per la pandèmia, a començar a reactivar-se, evitant deixar sense negocis a milers de famílies. En aquesta línia també proposem que a les dependències municipals, escoles bressol i menjadors municipals es comprin productes d’aquesta mena. Per últim, s’ha de fomentar la reducció de residus tant a les llars com als establiments privats en dues línies concretes: en primer lloc realitzant campanyes de conscienciació respecte a la no-utilització de bosses de plàstic i en segon lloc la compra d’aliments a granel, recolzant alternatives i mitjans més sostenibles. 

Pel que fa a la reutilització hem de posar l’accent en la reparació d’aparells tecnològics. L’objectiu final ha de ser donar eines i conscienciar a la població sobre la importància de no llençar productes que poden ser reaprofitats i per tant reduir la compra innecessària de nous. A més, hem d’incentivar a la ciutat la indústria de reparació i reutilització per crear nous llocs de treball que ajudin a deixar enrere la crisi econòmica generada arran de la pandèmia. Aquest punt segueix la línia d’aprofitar els plans de transició ecològica per modificar el nostre productiu i aconseguir una economia més forta i resilient, a més d’una obertura del mercat laboral que redueixi la taxa d’atur juvenil del 29,9% que, segons Barcelona Activa, tenia la ciutat comtal a finals de 2020.

En aquest sentit, és important ampliar l’oferta formativa dedicada a aquest sector, realitzar campanyes publicitàries i reforçar el control per part de l’administració a l’hora d’assegurar que els aparells que hagi de comprar qualsevol, especialment aquells més vulnerables, compleixin els requisits de seguretat laboral i ambiental i tinguin una durada suficient i una reparació garantida per un període de tres anys mínim. 

A més, hem de tenir present que el reciclatge ha de ser l’última opció i que només en cas de no poder reduir-se o reutilitzar el producte hem de recórrer a aquest sistema. Defensem l’augment de punts verds a la ciutat i l’aposta per potenciar la recollida selectiva d’escombraries, seguint el model de porta a porta, ampliant l’horari i les localitzacions disponibles en el cas dels punts verds mòbils.

Perquè aquests tres punts tinguin èxit i es vagi desenvolupant un model d’economia circular a Barcelona és necessari inculcar als més petits els valors i la importància de les tres R. Per això des de l’Ajuntament s’ha d’apostar per ajudar als centres educatius a l’hora d’ampliar les hores que es dediquen a l’Agenda 21 escolar, donant més eines i més formació al professorat.

ELS NOSTRES PILARS
02

Una Barcelona sense precarietat

La JSC Barcelona no deixarà mai de lluitar per la justícia social. Entenem el món com un espai on la lluita de classes encara pedura, i l'erradicació de les desigualtats de partida marquen la nostra acció política.

Barcelona és un dels exemples més clars de la precarietat juvenil. Amb un atur juvenil estructuralment elevat, les condicions laborals dels més joves dificulten l'emancipació del jovent.

Des de la JSC Barcelona treballem per redefinir el model econòmic i productiu de la nostra ciutat, per promoure una emancipació efectiva i per evitar que la ciutat ens expulsi.

L'accés a un habitatge digne i assequible és un dels principals problemes en el panorama local, nacional i europeu als quals actualment ens enfrontem els i les joves. 

L'augment dels preus dels habitatges en els últims anys ha agreujat el problema en la majoria de les grans ciutats, entre elles Barcelona. El percentatge d’ingressos destinat al lloguer es pot traduir en el fet que les persones que viuen de lloguer estan dedicant molts recursos a una economia improductiva. 

L'augment del turisme i el consegüent allotjament en plataformes de curta durada, a més de la massiva inversió estrangera en aquest mercat han creat una gran bretxa entre els preus de l'habitatge a les ciutats i els ingressos dels qui les habiten. Aquesta bretxa no s'ha omplert amb la despesa pública en habitatge. Espanya no disposa de polítiques públiques per dirigir i regular el mercat de l'habitatge. 

Així, la Joventut Socialista de Barcelona reivindica un augment del parc públic d’habitatge municipal –en general- i en concret, l’augment del percentatge d’aquests, que es destina als menors de trenta-cinc anys, reservant el 30% de l'oferta d'habitatge públic pels i les joves. 

Així mateix, cal dotar de més competències i recursos a l’Oficina Municipal de l’Habitatge, augmentant les seves competències, per tal de convertir-la en una autèntica eina d’ajuda a l’emancipació. 

Cal posar l’activitat especulativa dels fons voltors sota la lupa i, com a ciutat, regular la seva activitat i assegurar que estan subjectes a la tributació corresponent. Les sancions que l’Ajuntament aplica als grans tenidors de pisos, com són les entitats bancàries, s’hauran d’estendre als particulars que disposin de pisos buits per llargs períodes de temps, podent arribar a la seva expropiació. 

Per a la joventut, el moment d'actuar en matèria d'habitatge és ara.

L'ocupació digna és un dels objectius que ens marquem com a organització. La crisi econòmica del 2008 va provocar que, a més d’augmentar les persones aturades, els drets i les condicions laborals es retallessin. La sortida de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 ha demostrat que és possible sortir reforçats, sense deixar a ningú enrere i recuperant les condicions perdudes.

En aquesta línia, creiem en el paper dels sindicats com organitzacions necessàries per portar endavant lluites col·lectives que empoderin als i les treballadores i garanteixin els seus drets. Defensem l’augment del salari mínim interprofessional de forma paulatina fins que arribi a un 60% del salari mitjà i apostem per la creació d’un salari mínim concret per Barcelona per tal d’adaptar-nos a la singularitat de la ciutat. 

A més creiem que cal reformar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per garantir que ofereix treballs de qualitat i veiem positiu el paper de Barcelona Activa com a eina per oferir assessorament, formació i acompanyament a les persones que volen trobar feina. 

Apostem per atraure talent facilitant la instal·lació d’empreses a llocs com el 22@ sense deixar de banda a petites i mitjanes empreses, inclosos els comerços de proximitat, que enriqueixen la nostra ciutat. Aquesta dualitat ens ha de servir per fer de Barcelona una ciutat que abanderi la ocupació com a motor per arribar a la justícia social i la igualtat d’oportunitats.

La cultura és un dels grans pilars fonamentals de la nostra ciutat i l’entenem com una eina de transformació social i de progrés, un mecanisme perquè tothom pugui desenvolupar-se plenament i, d'aquesta manera, vincular-se amb la Barcelona que tant estimem. Defensem que la cultura ha de ser oberta a tothom i no pensada només per les elits i treballem perquè hi hagi espais de llibertat cultural per a tothom on la reflexió i el diàleg siguin essencials. 

El sector cultural porta anys patint precarietat econòmica i laboral, i les desigualtats salarials entre artistes reconeguts i els més anònims han provocat que hi hagi un abisme on és quasi impossible ser un professional de la cultura. La precarietat laboral és un dels punts claus a resoldre i defensem els drets dels treballadors i treballadores culturals exigint polítiques a favor d’aquests. 

La Joventut Socialista de Barcelona treballa perquè els més joves s’interessin per la cultura i se sentin identificats amb ella. Com a organització de caràcter municipalista que som volem potenciar i promocionar la cultura municipal, entre la que destaquen fires, mercats, activitats, però també teatres, museus, cinemes..., ja que aquestes activitats són les que donen una cohesió en l'àmbit local i són generadores de riquesa. 

El canvi de paradigma d'accés a la cultura gràcies a la tecnologia ha facilitat que la població pugui accedir fàcilment a la cultura, però això ha comportat una sèrie de problemes: la pirateria i, un dels reptes més importants, la consolidació dels drets intel·lectuals i els drets de creació artística on moltes vegades es veuen desprotegits. 

L'accés a la cultura, la seva creació i producció no poden ser un luxe. La ciutat de Barcelona ha de donar oportunitat als nous artistes perquè puguin desenvolupar-se. Les fàbriques de creació hauran de tenir un paper fonamental per a impulsar el nou talent.

Arran la celebració dels jocs olímpics de 1992 Barcelona és reconeguda i admirada al món com a ciutat turística, augmentant el nombre de visitants any rere any. 

Des de la JSC Barcelona considerem que tenim una excessiva dependència d’aquest sector, que està sobredimensionat en detriment d’altres estratègics com ara la indústria, especialment la puntera. A banda d’això, per a la JSC Barcelona és un orgull que la nostra ciutat sigui el destí escollit per milions de persones, sent el turisme una oportunitat per mostrar una ciutat que vol apropar-se a la resta del món i que se sent còmode amb la multiculturalitat, aprofitant aquesta per enriquir-se i avançar com a societat. 

Es calcula que aquest sector dóna feina a aproximadament unes 160.000 persones de forma directa o indirecta, i proporciona una gran quantitat d’ingressos tant per empreses com pel mateix ajuntament, fins al punt que l’any 2019 aquesta activitat va suposar el 12% del PIB generat a la ciutat. Per això, hem de continuar cuidant aquest sector i proporcionar-li ajudes perquè surtin de la crisi en la qual es troben actualment per culpa de la pandèmia. 

No obstant això, existeixen problemes derivats directament d’aquest que s’han de solucionar, com els processos de gentrificació de districtes com Eixample i Ciutat Vella, que expulsen als veïns i veïnes més vulnerables dels seus barris, amb especial impacte en els joves, la precarització d’una gran part dels llocs de treball relacionats amb els serveis o els problemes de caràcter incívic que afecten la vida diària dels barcelonins i barcelonines i al patrimoni de la nostra ciutat. 

Com a Joves Socialistes implicats als nostres barris, treballarem perquè l'impacte del turisme de borratxera disminueixi i el veïnat deixi de patir-ne les conseqüències. També l’arribada de grans creuers són un problema al qual s’ha de posar fre a causa de l’emissió de gasos que rebaixen la qualitat ambiental. 

Per últim, la massificació d’algunes zones de la ciutat impedeix als habitants locals gaudir de la seva ciutat mentre que altres zones no es beneficien dels avantatges d’aquest fenomen, creant una divisió important entre barris i augmentant la desigualtat. 

La JSC Barcelona hem de canviar el nostre model per garantir un creixement sostenible del turisme basat més en la qualitat que en la quantitat, i reduir l’impacte negatiu que aquest deixa a la ciutat. 

ELS NOSTRES PILARS
03

Una Barcelona igualitària

Com a joves socialistes, fem de la igualtat la nostra bandera. Lluitem per un món més just on no hi càpigui cap discriminació per raó de sexe, raça, orientació sexual o circumstància vital.

Com a socialistes estem fermament compromesos en aconseguir una Barcelona en la que els i les ciutadanes no pateixin cap discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual o per qualsevol altre motiu.

Des de la JSC Barcelona treballem per assegurar que no només no es donen passos enrere en aquesta igualtat sinó que avancem en la consecució de més drets pels col·lectius més vulnerables.

Com a joves socialistes creiem en la igualtat entre totes les persones i volem avançar cap a la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Creiem que cal caminar cap a l’empoderament de les dones, especialment les dones joves, tot combatent les actituds que reprodueixen els estereotips i els rols de gènere.


Estem en contra de totes les formes de violència masclista i creiem que cal seguir impulsant campanyes locals de prevenció, en les que les joves puguin prendre consciència de les diferents opressions que poden sofrir pel fet de ser dones així com donar-los eines i informació sobre els serveis que s’ofereixen en cas de patir aquest tipus de violències.


Com a joves socialistes entenem que l’educació és l’eina que ens permet reduir les desigualtats existents entre els i les infants i adolescents de manera que creiem que s’ha de fomentar la coeducació en els centres educatius. Cal treballar des dels centres educatius amb les infants i les adolescents per afavorir la seva conscienciació i poder, a poc a poc, trencar amb els patrons patriarcals.


Les joves socialistes creiem que cal parlar a tots i totes les joves sobre la menstruació de manera oberta, per tal que tots i totes les joves siguin conscients sobre que és la menstruació, treure mites, resoldre dubtes i oferir mètodes de protecció més enllà dels convencionals, oferint alternatives ecològiques als productes d’higiene menstrual. A més a més, estem en contra de la pobresa menstrual. Creiem que ningú no han de decidir entre poder menjar o la seva higiene íntima.


Com a joves barcelonines, creiem que cal crear espais segurs i d’empoderament per les noies joves, tot fent ús dels equipaments per a joves que hi ha a la ciutat. A més, cal acompanyar i donar eines a les joves que volen emprendre els seus propis projectes, entenent les traves afegides pel fet de ser dones.


Som socialistes i feministes, per tant creiem que les noies joves han de ser presents a la vida política, sense relegar-les a rols secundaris i assolint rols de lideratge perquè puguin ser referents per altres dones i així potenciar la seva participació política. Veiem les quotes de representació com una eina necessària fins que es pugui assolir una representació paritària a tots els nivells.

Creiem en un model de societat inclusiva, amb mirades integradores dins de la diversitat i defensem la creació d’unes polítiques potenciadores de la integració acadèmica, laboral i social per les persones amb discapacitat, entenen aquesta paraula no com un fet que pot limitar el desenvolupament de les persones, sinó tan sols com una circumstància vital, on malgrat que ella s’ha de garantir el ple desenvolupament i benestar de les persones amb discapacitat, sigui física, psíquica, intel·lectual o sensorial.


En aquest àmbit la ciutat de Barcelona ha de jugar un paper clau i en conseqüència ha de seguir sent el mirall del món en termes de polítiques de mobilitat, habitatge, educació, oci, etc. que garanteixin la no estigmatització o diferenciació del col·lectiu vers a la resta dels nostres veïns i veïnes.

Barcelona és una de les ciutats que es consideren més obertes pel col·lectiu LGTBI+, sent referent a l’hora d’acollir aquesta diversitat. Creiem que Barcelona ha de continuar sent la punta de llança de la lluita per les llibertats sexuals, ja que considerem que són molts els èxits que com a societat hem de celebrar i gaudir gràcies a aquesta lluita. El col·lectiu LGTBI+ és un clar exemple de com les lluites col·lectives i pacífiques són les millors eines que tenim per canviar la societat i trencar els estereotips i prejudicis.

Hem de fer front encara a molts reptes, com acabar i combatre l’assetjament LGTBIfòbic que tant mal fa a les persones joves; posar fi a la discriminació cap al col·lectiu transexual que fa que no tingui garantit els seus drets més bàsics, com una feina digna o un habitatge; lluitar contra el VIH i les altres ITS, així com reduir l’estigma i la discriminació que hi ha cap a les persones seropositives.

Els i les joves socialistes de Barcelona volem una societat on tothom tingui el dret d’estimar lliurement i expressar qui som sense cap mena de por. Treballem per potenciar les xerrades als centres educatius centrades tant en la diversitat sexual i de gènere com en les diferents ITS que no deixen d’augmentar al món jove i considerem que s’ha de tenir especial atenció a què els centres escolars compten amb totes les eines per lluitar contra els efectes tan psicològics, físics i educatius de l’assetjament escolar.

Ens preocupa els problemes que afronta la joventut LGTBI+, raó per la qual des de la JSC Barcelona creiem fonamental defensar a l’àmbit municipal i de la mà d’altres entitats, del centre LGTBI+ i del Consell Municipal LGTBI+ els drets i llibertats del col·lectiu, entre les quals es troba el reconeixement de la voluntat de gènere manifestada, abordant la diversitat de gènere des de la infància i vetllar per l’acompanyament a les families.

La diversitat cultural és i ha de continuar sent una realitat a la ciutat de Barcelona, que ha de continuar sent una ciutat acollidora. Els joves socialistes de Barcelona lluitem contra el racisme, la xenofòbia i tot el que comporta. I  creiem que la millor forma d’aconseguir-ho és amb una política mestitzadora, procurant  la no proliferació de guetos a cap nivell de la societat, com poden ser l’educació o les  polítiques d’habitatge públic, mitjançant l’afavoriment de la integració i la inclusió social per impedir-ho.

 

Defensem la interculturalitat com una font de riquesa i, com a internacionalistes i socialistes que som, creiem que cap persona no és il·legal pel fet de venir d’un país diferent al nostre. Per això defensem l’accés als serveis sanitaris de la població migrant amb un empadronament el  més fàcil possible. 

Barcelona ha de ser un trencaones del creixent discurs xenòfob de l’extrema dreta, tant  a la resta de l’estat com a Catalunya, i des de la JSC Barcelona creiem clau la integració  de les persones que estan als CIE. Per això, creiem important que des de la nostra ciutat  i com a organització política pressionem als governs per eliminar aquest  model de gestió de la immigració que considerem estigmatitzant. 

L’aposta per la interculturalitat, la mirada transversal en totes les actuacions públiques es fa del tot necessària com a eina de foment de la cohesió social i de construcció del  sentit de pertinença compartit.

ELS NOSTRES PILARS
04

Una Barcelona de serveis públics

La JSC defensa la integritat dels serveis públics i la importància de l'Estat del Benestar en la millora de les condicions materials de la ciutadania.

Com a organització d’esquerres considerem els serveis públics com un motor bàsic pel funcionament de l’estat del benestar i per a la igualtat d’oportunitats.

L’educació o la salut son dos d’aquests pilars que garanteixen que tothom, tingui la renta que tingui, pugui accedir a uns serveis que l’ajudin a cobrir les seves necessitats bàsiques i a aconseguir un nivell de vida digne.

Els joves socialistes de Barcelona ens sentim responsables de participar activament en la  configuració del sistema universitari català ja que la nostra ciutat acull més d’un terç de l’alumnat universitat català. El nostre objectiu és que l’educació deixi de ser un luxe i es  converteixi en una eina útil a l’hora d’assolir la igualtat d’oportunitats. 

La precarietat del sistema universitari, la bretxa digital creada pel sistema mixt presencial-online, la manca de finançament o les estructures laborals precàries son tres dels principals problemes a abordar. Trobem insuficient la rebaixa de matrícules universitàries, creiem que els projectes de recerca i desenvolupament han estat posats en perill i creiem necessària la participació de l’administració local per tal d’ajudar a pal·liar aquests problemes i aconseguir el ressorgiment de Barcelona com a pol i capital del talent científic a través de la igualtat de gènere, les noves tecnologies o la digitalització, entre d’altres.

Defensem el model públic universitari, desincentivant l'obertura  de nous centres universitaris privats i al progressiu tancament d'aquests, quan sigui  possible, donat que sempre hem considerat que és una forma d’emancipació tant  individual com col·lectiva. I ho defensem en estricta col·laboració amb el teixit associatiu  universitari, com són els sindicats d’estudiants o les candidatures d’alumnes als òrgans  rectors de les universitats de la ciutat. 

Pel que fa a l’educació obligatòria, considerem que constitueix el moment clau en la  formació de l’alumne. Per això, apostem per una educació holística, en la qual es  desenvolupin les competències necessàries per a la vida, sempre tenint en compte  l'educació en valors democràtics. Pel que fa a les escoles bressol, defensem decididament la implantació d’un model  escolar públic i accessible entre els zero i els tres anys, per tal de garantir la igualtat  d’oportunitats des de les primeres passes dels infants. 

Les beques són clau per garantir la igualtat d'oportunitats entre totes i, com a joves  socialistes, hem d'estar orgulloses d'aquest sistema. S'ha de revisar el sistema de  beques, per tal que tots els infants i adolescents tinguin les necessitats bàsiques  cobertes. No podem permetre'ns que hi hagi infants que hagin de desenvolupar-se en  condicions sota el llindar de la pobresa. Defensem l’aprofundiment de l’ensenyança de llengües estrangeres per evitar barreres lingüístiques.

Creiem que els centres han de  potenciar totes les capacitats que els alumnes tinguin, i al llarg de tota l'etapa d'ensenyament obligatori i sobretot al final de l'ESO, els i  les alumnes amb preferències més properes per exemple al treball tècnic, esportiu o  artístic, han de rebre tot el suport possible per passar a fer un grau o un batxillerat  artístic.

Apostem per la Formació Professional, ja que som conscients del potencial d'aquest  sistema cap al mercat laboral alhora que permet impulsar i dotar coneixements perquè  els i les joves puguin gaudir de perspectives de futur i oportunitats laborals. Defensem  obertament un sistema seriós de formació professional dual, amb oportunitats d’estudi  a l’estranger i col·laboració amb empreses i altres administracions per incrementar el  nivell d’oferta de qualitat d’estudis de formació professional. 

Des de l'Ajuntament, mitjançant el Consorci d'Educació, cal revisar el model dels  Consells Escolars perquè tornin a esdevenir una peça fonamental a cada centre  educatiu. És l'única via per coordinar els interessos de la comunitat educativa,  juntament amb personal docent i l'administració. 

Per últim, cal continuar els esforços invertits a combatre la problemàtica de  l’assetjament escolar, que requereix un doble treball de conscienciació i d’acció social i  institucional. Quan parlem de prevenció de l’assetjament escolar parlem de com  garantir que el desenvolupament personal dels nostres infants sigui lliure i complet. En aquest sentit, visibilitzar les  víctimes, que en ser infants manquen la necessària veu i capacitat social per situar  mediàticament la seva problemàtica, és prioritari. 

Les claus d’acció política giren al voltant de dues línies de treball: conscienciar per la  prevenció i identificar l’assetjament allà on es produeixi (formació al professorat,  informació a l’alumnat, programa TEI, estadístiques actualitzades, inclusió als “Planes  de Acción Tutorial”, etc.) i millorar les vies de resolució de situacions d’assetjament  (aplicació externa i independent dels protocols contra l’assetjament, promoure un  millor reconeixement i tractament judicial, etc.).

Els darrers anys ens han demostrat que garantir la salut de les persones és un dels pilars que tot govern ha de garantir per tal de millorar el benestar de la població. La pandèmia ha evidenciat la necessitat de reforçar el sistema públic de salut (en especial cal renovar els centres d’atenció primària més envellits) i ha mostrat la necessitat de reforçar la salut, tant física com mental.

Des de la JSC Barcelona apostem per la salut integral de les persones i creiem que és  necessari que tots els serveis de salut estiguin a l’abast de tothom, independentment  de la capacitat econòmica de la unitat familiar. Per això creiem que cal establir una diàleg amb la Generalitat des del món local per tal d’apropar serveis de salut de difícil accés a aquells barris més desafavorits.

Apostem per reforçar els serveis de salut mental especialment destinats per a persones joves, ja que amb la pandèmia han augmentat els trastorns psicològics. No obstant, creiem que s’ha d’evitar reduir els problemes de salut mental als casos medicats. Considerem que és necessari reforçar els espais de cura per la salut  mental del sistema públic, oferint acompanyament emocional i psicològic, així com  teràpia en els casos necessaris, garantint places destinades a persones joves, sense  haver d'abonar grans quantitats de diners a serveis de psicologia privats. 

Cal desestigmatitzar les malalties psiquiàtriques per encoratjar a la gent a demanar ajut  així com fomentar els serveis de prevenció i assessorament psicològic, com ara el  programa Konsulta’m i el servei “Aquí t’escoltem”, creats ambdós des de l’Ajuntament. Defensem la necessitat que aquests  serveis siguin accessibles per a tota la joventut, és a dir fins als trenta anys, i no  únicament estiguin limitats a un barem d’edat determinada. 

Com a organització política juvenil, ens preocupa especialment la salut sexual i  reproductiva. La coneixença del mateix cos, juntament amb una educació afectivosexual  és la clau perquè els i les joves no tinguin dubtes davant les relacions sexuals. Creiem que, per acostar aquesta educació als i les adolescents,  cal proporcionar recursos als centres educatius de primària i secundària, en els que  s’ensenyi a tenir cura del mateix cos així com es proporcionin models sexuals fora de  l’heteronormativitat i s’acostin els mètodes anticonceptius als i les adolescents; sense  tabús i fent sempre èmfasi en l’ús del preservatiu com únic mètode de prevenció de les  malalties de transmissió sexual. Cal conscienciar als joves sobre el perill de les malalties  de transmissió sexual i de totes les eines que existeixen per combatre-les, entre d’altres  els punts de diagnosi precoç i anònima. 

Entenem que cal dotar als Punts infoJove de cada districte amb assessories de salut  sexual i reproductiva, garantint que el servei es duu a terme, almenys, un cop per  setmana amb la presència d’un sexòleg o sexòloga.

Per altra banda creiem que des de les institucions cal fer front a les diferents addicions,  especialment aquelles que han estat en auge els darrers anys, com ho és el consum de  substàncies o l’addició a les apostes amb l’auge de les cases d’apostes. Cal regular els  emplaçaments i protegir els joves d’un contacte precoç i impulsiu.

Finalment, creiem que la millor manera de tenir cura del cos és amb una bona educació  i promoció dels hàbits saludables. Apostem per seguir promovent i ampliant la conscienciació en  hàbits saludables que ajudin a les persones a mantenir un equilibri físic, mental i  emocional. Cal seguir fomentant una bona alimentació des dels centres educatius,  garantint que tots els infants i joves tenen accés a una dieta variada i equilibrada. Per  això, cal dotar a les famílies que ho necessiten amb beques menjador, serveis d’acollida  i amb targetes moneder, mantenint si cal, oberts certs menjadors o cuines als centres.

L’esport de base és salut, tant física com comunitària. Va ser partint, entre d’altres, d’aquesta visió social de l’esport que l’alcalde Maragall va considerar una oportunitat que Barcelona acollís els Jocs Olímpics, com finalment va succeir el 1992. Des d’aquell any Barcelona ha esdevingut ciutat esportiva, que ha fet d’aquesta activitat un element de cohesió social, dignificació territorial i salut pública. Apostem per les beques i ajudes destinades a joves de famílies amb pocs recursos que permetin la pràctica esportiva, l’adquisició de materials i el pagament de les taxes i tributs federatius.


L’esport és també una escola de valors i rebutgem la concepció d’aquesta activitat com un negoci. La visibilitat de l’esport implica que les diverses entitats tenen una responsabilitat social de la qual no es poden desentendre i que com a institucions hem d’aprofitar. La lluita contra el racisme, l’homofòbia o el masclisme passa també per un esport lliure d’aquestes actituds que combati activament, a més a més, aquestes idees.

La xarxa de CEM ha patit profundament les conseqüències de la pandèmia i creiem necessari donar-los suport en la recuperació econòmica per tal d’evitar el tancament d’algun d’ells. A més apostem per l’homogeneïtzació de la quota jove en els diferents centres, augmentant l’edat de la quota jove fins als 30 anys i garantint un preu que s’ajusti al poder adquisitiu d’aquests.
La indústria dels e-Sports, o esports electrònics, està en augment i són moltes les joves usuàries d’aquest sector. De fet, Espanya és el tercer país per increment d’aquesta indústria i en aquest context Barcelona ha de tenir la capacitat d’acollir grans esdeveniments d’aquest sector, així com empreses i start-ups, així com convertir-se en referència global en el desenvolupament del sector.

🍪 Aquest web utilitza cookies de tercers per millorar l'experiència de navegació.